Category: Gói cước Trả trước MobiFone

Gói cước CB3

 • 330 phút gọi + 2,3GB
 • Ưu đãi Miễn phí 300 phút nội mạng + 30 phút trong nước + 2,3GB/30 ngày. Hết 2,3GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 30.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước MC90

 • 1.020 phút gọi + 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 20 phút trong nước + 5GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi <10 phút. Hết 5GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 90.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước MC149

 • 1.580 phút gọi + 8GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.500 phút nội mạng + 80 phút trong nước + 8GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi <10 phút. Hết 8GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 149.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước MC299

 • 3.300 phút gọi + 12GB
 • Ưu đãi Miễn phí 3.000 phút nội mạng + 300 phút trong nước + 12GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi <10 phút. Hết 12GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 299.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước BK80

 • 1.500 phút gọi + 2GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.500 phút nội mạng + 2GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi <10 phút. Hết 2GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 80.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước M79

 • 1.020 phút gọi + 4GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 20 phút trong nước + 4GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi <10 phút. Hết 4GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 79.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước BK40

 • 1.500 phút gọi
 • Ưu đãi Miễn phí 1.500 phút nội mạng/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi <10 phút. Hết ngắt kết nối.
 • Giá gói 40.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước CB5

 • 550 phút gọi + 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 500 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 5GB/30 ngày. Hết 5GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 50.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường

Gói cước C90N

 • 1.050 phút gọi + 120GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 50 phút trong nước + 120GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi < 20 phút, 2GB tốc độ cao/ngày.
 • Giá gói 90.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói Cước thông thường