Category: Gói cước Trả sau MobiFone

Gói cước MF599

 • 5.600 phút gọi + 25GB
 • Ưu đãi Miễn phí 5.000 phút nội mạng + 600 phút trong nước + 25GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi <10 phút. Hết 25GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 599.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF799

 • 7.700 phút gọi + 35GB
 • Ưu đãi Miễn phí 7.000 phút nội mạng + 700 phút trong nước + 35GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi <10 phút. Hết 35GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 799.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF999

 • 11.000 phút gọi + 45GB
 • Ưu đãi Miễn phí 10.000 phút nội mạng + 1.000 phút trong nước + 45GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi <10 phút. Hết 45GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 999.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước TQT_HQ2

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 50 phút trong nước + 180 phút quốc tế + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi <20 phút. 2GB tốc độ cao/ngày.
 • Giá gói 300.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Tài xế Công nghệ

 • 1.800 phút gọi + 15GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.500 phút nội mạng + 300 phút trong nước + 15GB/31 ngày. Hết 15GB tốc độ 1Kbps.
 • Giá gói 200.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 24 tháng

Gói cước TQT_HQ1

 • Gọi miễn phí + 60GB
 • Ưu đãi Miễn phí gọi nội mạng + 50 phút trong nước + 60 phút quốc tế + 60GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi <20 phút. 2GB tốc độ cao/ngày.
 • Giá gói 150.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước ESave

 • 780 phút gọi + 4GB
 • Ưu đãi Miễn phí 600 phút nội mạng + 180 phút trong nước + 4GB/31 ngày. Hết 4GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 110.000 đồng/31 ngày
 • Cam kết 24 tháng

Gói cước MF69

 • 1.000 phút gọi
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng/30 ngày. Không giới hạn số phút/cuộc gọi.
 • Giá gói 69.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng

Gói cước MF99

 • 1.040 phút gọi + 5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1.000 phút nội mạng + 40 phút trong nước + 5GB/30 ngày. Miễn phí cuộc gọi <10 phút. Hết 5GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 99.000 đồng/30 ngày
 • Cam kết 12 tháng