Category: Gói cước Data MobiFone

Gói cước M90

 • 5,5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 5,5GB/30 ngày. Hết 5,5GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 90.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước M120

 • 8,8GB
 • Ưu đãi Miễn phí 8,8GB/30 ngày. Hết 8,8GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 120.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước M200

 • 16,5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 16,5GB/30 ngày. Hết 16,5GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 200.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước BigMIU

 • 16,5GB
 • Ưu đãi Miễn phí 16,5GB/30 ngày. Hết 16,5GB ngắt kết nối.
 • Giá gói 200.000 đồng/30 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước D1

 • 150MB
 • Ưu đãi Miễn phí 150MB/1 ngày. Hết 150MB tốc độ 256Kbps.
 • Giá gói 8.000 đồng/1 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước MT30

 • 350MB
 • Ưu đãi Miễn phí 350MB/7 ngày. Hết 350MB tốc độ 256Kbps.
 • Giá gói 30.000 đồng/7 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước D5

 • 1GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1GB/1 ngày. Hết 1GB tốc độ 32Kbps.
 • Giá gói 5.000 đồng/1 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước D7

 • 1,2GB
 • Ưu đãi Miễn phí 1,2GB/1 ngày. Hết 1,2GB tốc độ 32Kbps.
 • Giá gói 7.000 đồng/1 ngày
 • Vượt gói 0 đồng

Gói cước Max10

 • 100MB
 • Ưu đãi Miễn phí 100MB/chu kỳ. Thời hạn phụ thuộc vào gói cước chính.
 • Giá gói 10.000 đồng/chu kỳ
 • Vượt gói 0 đồng