Gói cước MDT150A MobiFone

Gói cước MDT150A MobiFone

Thông tin gói cước đang được cập nhật

Nhập SĐT liên hệ để được tư vấn miễn phí

Hotline : 018.001.090


Gói cước MDT150A

  • 150GB
  • Ưu đãi Miễn phí 150GB/31 ngày. Hết 150GB tốc độ 128Kbps.
  • Giá gói 150.000 đồng/31 ngày
  • Cam kết 12 tháng


Các gói cước đang HOT:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
780 phútp + 4GB
110.000
31 ngày
Gọi miễn phí + 60GB
150.000
30 ngày
1.800 phútp + 15GB
200.000
31 ngày

Các gói cước có tính năng tương tự:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
150MB
25.000
31 ngày
450MB
50.000
31 ngày
600MB
70.000
31 ngày
1GB
90.000
31 ngày
2GB
120.000
31 ngày
1,5GB
120.000
31 ngày
150GB
150.000
31 ngày
5GB
170.000
31 ngày
120GB
200.000
31 ngày

Các gói cước khác có mức giá tương đương:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1,5GB
120.000
31 ngày
2GB
120.000
31 ngày
1.100 phútp + 5GB
129.000
31 ngày
1.580 phútp + 8GB
149.000
30 ngày
950 phútp + 4GB
150.000
31 ngày
Gọi miễn phí + 60GB
150.000
30 ngày
1.270 phútp + 6GB
166.000
31 ngày
5GB
170.000
31 ngày


THÔNG TIN THÊM VỀ GÓI CƯỚC:
Tự động gia hạn: Không tự động gia hạn
Thời gian CAM KẾT sử dụng:12 tháng tháng
Cách hủy gói cước: Soạn HUY˽MDT150A gửi 999
Cách hủy gia hạn: Soạn KGH˽MDT150A gửi 999
Cách kiểm tra dung lượng 3G / 4G / 5G MobiFone: Soạn KT˽ALL gửi 999
Cách kiểm tra xem thuê bao có thuộc đối tượng áp dụng hay không: Soạn KT˽MDT150A gửi 999