Gói cước ESave MobiFone

Gói cước ESave MobiFone

Thông tin gói cước đang được cập nhật

Nhập SĐT liên hệ để được tư vấn miễn phí

Hotline : 018.001.090


Gói cước ESave

  • 780 phút gọi + 4GB
  • Ưu đãi Miễn phí 600 phút nội mạng + 180 phút trong nước + 4GB/31 ngày. Hết 4GB ngắt kết nối.
  • Giá gói 110.000 đồng/31 ngày
  • Cam kết 24 tháng


Các gói cước đang HOT:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
780 phútp + 4GB
110.000
31 ngày
Gọi miễn phí + 60GB
150.000
30 ngày
1.800 phútp + 15GB
200.000
31 ngày

Các gói cước có tính năng tương tự:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
1.000 phútp + 2GB
49.000
31 ngày
1.060 phútp + 3GB
89.000
31 ngày
550 phútp + 3GB
100.000
31 ngày
780 phútp + 4GB
110.000
31 ngày
1.100 phútp + 5GB
129.000
31 ngày
950 phútp + 4GB
150.000
31 ngày
1.270 phútp + 6GB
166.000
31 ngày
1.400 phútp + 8GB
188.000
31 ngày
1.250 phútp + 5GB
200.000
31 ngày

Các gói cước khác có mức giá tương đương:
TÊN GÓI
ƯU ĐÃI
GIÁ CƯỚC
CHU KỲ
ĐĂNG KÝ
550 phútp + 3GB
100.000
31 ngày
1,5GB
120.000
31 ngày
2GB
120.000
31 ngày
1.100 phútp + 5GB
129.000
31 ngày
1.060 phútp + 3GB
89.000
31 ngày
1GB
90.000
31 ngày
1.040 phútp + 5GB
99.000
30 ngày


THÔNG TIN THÊM VỀ GÓI CƯỚC:
Tự động gia hạn: Không tự động gia hạn
Thời gian CAM KẾT sử dụng:24 tháng tháng
Cách hủy gói cước: Soạn HUY˽ESAVE gửi 999
Cách hủy gia hạn: Soạn KGH˽ESAVE gửi 999
Cách kiểm tra dung lượng 3G / 4G / 5G MobiFone: Soạn KT˽ALL gửi 999
Cách kiểm tra xem thuê bao có thuộc đối tượng áp dụng hay không: Soạn KT˽ESAVE gửi 999